RT 815 U W A - KÖSTER TPO Aqua 1.5

Hidroizolacijska membrana za spremnike pitke vode. KÖSTER TPO Aqua zadovoljava sve higijenske zahtjeve vezane uz površine u kontaktu s pitkom vodom prema njemačkom DVGW Radnom listu W 270 i KTW smjernicama. TPO membrana je visokootporna na trganje i posjeduje visoku fleksibilnost, te uslijed toga omogućava premoštenje čak i velikih pukotina. Membrana se ugrađuje mehaničkim fiksiranjem, uz malu potrebu za pripremom podloge ili čak bez pripreme podloge. Preklopi membrana spajaju se i brtve zavarivanjem vrućim zrakom. Membrana posjeduje CE oznaku prema EN 13967. Područja primjene: Spremnici pitke vode, spremnici, tankovi, retencije, ribnjaci, i dr. 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America